Trang chủ  
Nhận lại password


Xin vui lòng liên hệ với easyvnhelp@gmail.com và cung cấp các thông tin sau đây:

1- Địa chỉ đầy đủ website của bạn (vd: love.easyvn.com/tenban).
2- Họ và tên.
3- Tên người bạn thân nhất của bạn là gì ?
4- Trò giải trí ưa thích của bạn là gì ?
5- Bạn muốn thăm viếng nơi nào nhất ?
6- Địa chỉ.
7- Email của bạn khi đăng ký website.

Khi nhận được các thông tin trên, nếu đúng chúng tôi sẽ gởi password đến địa chỉ email của bạn.